Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 HostNesta Sales Support

General inquiries, sales, products and account set-up issues...

 HostNesta Billing Support

All issues related to invoices, payments and special offers..

 HostNesta Technical Support

Technical support and all active clients account related issues...

 HostNesta WebDev Support

Use this Service ONLY where you ordered for our WEB DEVELOPMENT Service